Om Revida Omsorg

Grundsyn

Vi brinner för att verksamheten ska drivas på ett etiskt och bra sätt. De som anlitar oss ska känna sig trygga i sitt val. 

Lång erfarenhet av socialt arbete, i både kommunal och privat regi, ger oss (och därmed er) en fördel i kontakten med biståndshandläggare.

Vi vet att ansöknings- och överklagandeförfaranden är svåra. Med vår erfarenhet och kontaktnät kan vi ge er vårt fulla stöd!

Vi har medarbetare med utbildning bland annat socionom, ekonomi, undersköterska, vårdbiträde och barnskötare.

Vår passion för livet ger vi till våra vårdnadstagare

Vår personal

Lamula Thorén

Lamula Thorén

lamula.thoren@revida.se

073-539 61 15

Verksamhetschef Lamula Thorén
“Vi hjälper er att få era rättigheter tillgodosedda. Vi kan lagar och regelverk och står bakom er i stort som smått!”

Naomi Norberg

Naomi Norberg

naomi.norberg@revida.se

072-327 92 77

Samordnare

Revida Omsorg startades av Monique Nilsfors 2012, då anställd på ett större bolag inom omsorgen. Monique såg att det fanns utrymme för en ny aktör inom Boendestöd, Ledsagning och Avlösarservice i Täby kommun. Hennes dåvarande arbetsgivare tackade nej när hon erbjöd sig att utveckla deras verksamhet med dessa tjänster i Täby varför hon gjorde det på egen hand och startade Revida Omsorg AB!

Idag har Revida ett antal klienter och anställda. Verksamheten har vuxit “av sig självt”. Genom bra respons har det främst skett genom rekommendationer och tips bland personer med behov och bland deras anhöriga.

Moniques ledstjärna är att Revida ska leverera möjligheten till “Ett Bra Liv!” genom, en trygg struktur, ett starkt engagemang och bra kunskap. Då ökar klientens förmåga till och upplevelse av:

Ring oss idag 08-400 211 25 eller maila på info@revida.se

”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” 
- Astrid Lindgren