Ledsagar- och Avlösarservice

FAMILJENÄRA AVLÖSARSERVICE

 

Vi är mycket medvetna om hur viktig denna service är för att ge stöd och trygghet för hela familjen.

Alla barn och ungdomar vill känna att de lyckas

Och vill lära sig saker. Avlösarens roll är till stor del att hjälpa familjen till en lättare vardag. Det kan handla om allt ifrån någon timme i veckan till längre perioder.

Vi är måna om att alltid föra en dialog med familj och närstående om hur vi tillsammans kan komma fram till ett bra upplägg.

.

Behöver ni juridisk rådgivning

Eller hjälp att formulera en skrivelse så är vi med er och kämpar för er rätt till hjälp. Vi vet att det kan vara tufft men vi kan lagen och har erfarenhet av att prata med kommunens handläggare.

Personalkontinuitet

Är något som är viktigt för oss, samt kommunikation och ömsesidig respekt. Barnen är det viktigaste vi har och vi vill därför vara tydliga med att vi tar vårt uppdrag på stort allvar.

För yngre barn

Är leken en viktig roll för att både lära och känna trygghet och gemenskap med sin avlösarvän. Dialogen med familj och nära blir än viktigare då yngre har svårt att kanske själva visa eller säga vad de vill och inte vill. Att ha en tydlig dialog är därför mycket viktig. Familjen bidrar med ovärderlig kunskap om vad som fungerar och känns bra något som vi försöker dra nytta av, speciellt vid introduktion och uppstart av nya relationer.

När väl en trygg relation byggts upp kan nya lekar, områden och platser introduceras och utforskas tillsammans.

.

Ring oss idag 08-400 211 25 eller maila på info@revida.se

”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” 
- Astrid Lindgren

FAMILJENÄRA LEDSAGARSERVICE

 

Vi är mycket medvetna om hur viktig denna service är för att ge stöd och trygghet för hela familjen.

E
Vi bedriver en familjenära verksamhet och är medvetna om hur viktig denna tjänst är. Alla barn vill känna att de lyckas och känna sig sedda och vill lära sig saker.

Ledsagarens roll är att se, lyssna in och hjälpa

dig eller familjen till en lättare vardag. Det kan handla om allt ifrån någon timme i veckan till längre perioder. Vi är måna om att alltid föra en dialog med berörda om hur vi tillsammans kan komma fram till ett bra upplägg.

Personal med avsikt att jobba minst ett år

med sitt åtagande föredrar vi att anställa eftersom kontinuitet är viktigt. När välfungerande personliga kontakter knyts, är det viktigt att de får tid att gro och inte byts ut för ofta. Om de trots detta behöver bytas kan det vara bra att det görs omsorgsfullt och stegvis.

Vi anser att du har rätt till en väl fungerande, behaglig och trevlig vardag oavsett behov, ålder, funktionsnedsättning eller etnicitet.

VI UTFÖR LEDSAGARSERVICE I